Demo
  • Home
  • Naše služby
  • Čištění vzduchotechniky v bytových domech

Čištění vzduchotechniky v bytových domech

  • POŽÁRNÍ RIZIKO

Zanesené potrubí sebou nese velká rizika v případě vzniku a šíření požáru do sousedních bytových jednotek. Tuk z digestoří v kuchyních napomáhá hoření, šíření požáru a vzplanutí je snadnější.

  • PLÍSNĚ A BAKTERIE

Špinavé potrubí se stává útočištěm pro různé druhy bakterií a plísní. Hrozí pak zvýšené riziko infekce. Hlavním zdrojem jsou odtahy ze záchodů a koupelen. Vlhkost a teplo z těchto prostor dodává bakteriím příhodné prostředí pro jejich množení.

  • UHYNULÁ ZVÍŘATA

V některých případech se do potrubí dostávají i živočichové jako ptáci nebo hlodavci, což zvyšuje hygienické riziko. Nepřijemný zápach se pak šíří do bytových jednotek.

  • TECHNICKÉ ZÁVADY

Při čištění je důležité zkontrolovat technický stav potrubí. Každá bytová jednotka by měla být od centrálního potrubí oddělena zpětnou klapkou, která zabraňuje tepelným ztrátám a vniktnutí nečistot z venkovního prostředí dovnitř.

 

Provádíme čistění, odstranění prachu, mastnoty a dezinfekci stoupacího potrubí vzduchotechniky VZT v bytových domech a všude tam, kde je nutné z hlediska hygieny zajistit bezpečné provozování vzduchotechnických zařízení.

V bytových domech jsou všechny práce prováděny unikátní technologií, aby nebyla nutná přítomnost majitelů bytů.

Před realizací čištění a dezinfekcí, můžeme provést KAMEROVOU PROHLÍDKU - kamerový průzkum stavu znečištění stoupacího potrubí vzduchotechniky (VZT), včetně odběru vzorků prachu. 

Mechanické a chemické čištění stěn potrubí VZT provádíme speciální technologií, která zajistí odstranění prachu, mastnoty a ostatních nečistot. Následně probíhá dezinfekce celého potrubí ekologickými antivirovými dezinfekčními prostředky, které jsou schopné spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory.

Kamerovým průzkumem stoupacího potrubí vzduchotechniky (VZT) prováděným v panelových domech bylo vždy jednoznačně POTVRZENO A ZDOKUMENTOVÁNO, že stoupací potrubí vzduchotechniky, které slouží pro odvětrání bytů nájemníků je VELMI SILNĚ ZANESENO PRACHEM, MASTNOTOU A OSTATNÍMI NEČISTOTAMI, které obsahují BAKTERIE, VIRY A RŮZNÉ DRUHY PLÍSNÍ A UHYNULÉ PTACTVO.

V tomto stoupacím potrubí, které většinou NEBYLO NIKDY OD STAVBY DOMU ČIŠTĚNO ANI DEZINFIKOVÁNO, jsou ideální podmínky pro množení plísní, přežívání a množení zhoubných mikroorganismů včetně virů, které tak zpětně pronikají do bytů nájemníků.

Stoupací potrubí vzduchotechniky tak představuje dokonalý mikrosystém, ve kterém jsou udržovány ideální podmínky pro přežívání a množení mikroorganismů.

✗ Je zde vlhko, neboť cirkulující vzduch obsahuje vodní páry a je zde stabilní prostředí se stabilní teplotou.

✗ Usazuje se zde prach, který společně s vlhkostí vytváří ideální podmínky pro uchycení mikroorganismů.

 *V roce 2012 vstoupila v platnost ČSN EN 15780 - Větrání budov - Vzduchotechniky - Čistota vzduchotechnických zařízení. V této normě se doporučuje provádět inspekce stavu a čištění potrubí pravidelně 1 x za rok a půl.

Firma MONE s.r.o.

Čistota, spolehlivost, tradice

MONE s.r.o.

Tomáš Bušek
jednatel společnosti

Luční 214
Mladá Boleslav
Česká republika
293 01

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2013 BOOP studio